kişinin hatırasına hakaret suçu, av. Mert Ali Rıza Sezgin

Kişinin hatırasına hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 130. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

‘Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.

Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset veya kemiklerini alan veya ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’

Kanun maddesinde bir kimsenin öldükten sonra hatırasına üç kişi ile ihtilat edilerek hakaret edilmesi suç sayılmıştır. Suçun alenen işlenmesi ise cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir.

TCK m.103/2 de ise suçun konusunu ölen kişinin cesedi ile kemikleri oluşturmaktadır. Ölünün ceset veya kemiklerini almak ya da ceset veya kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunmak suçun konusunu oluşturmaktadır. Cesedi parçalamak, cesetle cinsel ilişkiye girmek, cesedi tekmelemek veya cesedin bulunduğu tabutu tekmelemek vb. Cesede karşı sözlü olarak hakaret eyleminde bulunma halinde ise TCK m.130/1 uyarınca suç işlenmiş olacaktır.

Atatürk’ün hatırasına yönelik yapılan aşağılayıcı fiiller 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’da düzenlendiği için TCK m.130 uygulama alanı bulmayacaktır.

kişinin hatırasına hakaret

HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

Ceset üzerinde yapılan beden muayenesi, moleküler inceleme, ölen kişinin kimliğini tespit için yapılan inceleme, adli muayene ve otopsi gibi haller ve bunun için cesedin mezardan çıkarılması durumları hukuka uygunluk nedeni teşkil eder. Ölüden 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun gereği yapılan işlemler de hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilir.

kişinin hatırasına hakaret suçu

NİTELİKLİ HAL

TCK m. 130/1’e göre hakaretin alenen işlenmesi halinde, ceza altıda biri oranında artırılır.

kişinin hatırasına hakaret

ŞİKAYET SÜRESİ VE ŞİKAYETTE BULUNABİLECEK KİŞİLER

Kişinin hatırasına hakaret suçu şikayete tabi suçlardandır. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenildiği andan itibaren 6 aydır.

Ölen kişinin ikinci dereceye kadar üstsoyu ve altsoyu; yani anne, baba, dede, çocuk, torun, eş ve kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

UZLAŞMA VE YETKİLİ MAHKEME

Kişinin hatırasına hakaret suçu uzlaşmaya tabi suçlardandır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde dava açılmaz, uzlaşmanın sağlanmaması halinde dava aşamasına geçilmektedir. İzmir ceza avukatı olarak tüm hukuki ve cezai problemlerinizle ilgili tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir