Girdi yapan

, ,

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m.84)

İntihara Yönlendirme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 84. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ; ‘Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis […]

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU (TCK m.123)

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 123. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.’ Kişilerin Huzur ve Sükunu Bozma […]

, ,

ISRARLI TAKİP SUÇU (TCK m.123/A)

Israrlı Takip suçu Türk Ceza Kanunun 123/A maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Israrlı bir şekilde; fıziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile altı aydan iki […]

, ,

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m.79)

en iyi avukat İzmir Göçmen Kaçakçılığı suçu Türkiye tarafından onaylanan ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ ve ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığı’na Karşı Protokol’ hükümlerinin gereği Türk Ceza Kanunu’nun 79. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; en iyi avukat İzmir  ‘Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi […]

, ,

TAKSİRLE YARALAMA

Taksirle yaralama suçu yaralanmanın gerçekleşmesiyle tamamlanan bir suç olup, meydana gelen neticenin ağırlığı önemli değildir. Taksirle yaralamanın icrai ya da ihmali bir davranışla işlenmesi mümkündür. Taksirle yaralama en çok trafik kazaları ve iş yerinde gerçekleşen iş kazaları ile karşımıza çıkmaktadır. İzmir ceza avukatı İzmir boşanma avukatı İş kazaları açısından, işverenin işçilerine gerekli eğitimleri vererek iş […]

BOŞANMA DAVASI HAKKINNDA GENEL BİLGİLER

Boşanma davası hakkında genel bilgiler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesine göre ‘Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse ayrılık isteyebilir’ Boşanma davası açmaya hakkı olan taraf boşanma davası açabileceği gibi isterse boşanma istemeyip mahkemece ayrılığa karar verilmesini talep edebilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası ile m.166/4 de düzenlenen ortak hayatın yeniden kurulamaması […]

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK m.166/4)

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/4 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ‘Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine […]

SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK M.165)

Suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 165. Maddesinde düzenlemiştir. Buna göre; ‘Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.’ Suçun […]

AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (TMK M. 165)

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 165. Maddesinde Akıl Hastalığı özel bir boşanma davası sebebi olarak sayılmıştır. Buna göre;  ‘Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.’ Akıl hastalığının boşanma sebebi sayılabilmesi […]

, ,

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK M.132)

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 132. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan […]

,

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK M.130)

Kişinin hatırasına hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 130. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır. Bir ölünün kısmen veya tamamen ceset […]

, ,

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU (TCK M.133)

ceza davası avukatı Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ceza davası avukatı ‘Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. […]

İZMİR GAYRİMENKUL AVUKATI

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR ? gayrimenkul avukatı Gayrimenkul, taşınması mümkün olmayan ev, arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi eşyalara verilen isimdir. Gayrimenkul hukuku ise tüm taşınmalar üzerinde yapılan tasarruflar ile ilgili hususları düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle bu alanda kanunlar ve yönetmelikler ile çok fazla düzenleme barındırmaktadır. Gayrimenkul olarak […]

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK M.134)

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. İzmir en iyi ceza avukatı Kişilerin özel hayatına ilişkin […]

,

TERK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesine göre; ‘’Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası […]

,

ALDATMA – ZİNA NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Zina (Aldatma); evlilik devam ederken eşlerden birinin karşı cinsten biri ile isteyerek cinsel ilişkide bulunması olarak tanımlanmaktadır. en iyi boşanma avukatı izmir Eşlerin eşcinsel ilişkileri aldatma/zina olarak kabul edilmez, bu durumda TMK m. 163 gereği haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası açılabilir.  en iyi boşanma avukatı izmir Aldatma/zinanın varlığı için sürekli olarak bir başkası ile […]

,

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme boşanma nedeni olarak sayılmıştır. Buna göre ‘Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.’ izmir avukat izmir boşanma avukatı Küçük Düşürücü Suç İşleme; […]

,

HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI DAVRANIŞ NEDENİYLE BOŞANMA

TMK madde 162’de ‘’Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı […]

, , ,

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m.89)

Taksirle yaralama suçu Türk Ceza Kanunun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; en iyi ceza avukatı ‘’(1)Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. en iyi ceza avukatı  (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) Duyularından veya organlarından […]

KORUMA AMAÇLI ÖZGÜRLÜK KISITLAMASI (TMK m.432)

Kişinin koruma amaçlı olarak özgürlüğünün kısıtlanabilmesi için kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı Türk Medeni Kanunu m.432’de koruma amaçlı özgürlüğün kısıtlanmasının koşulları düzenlenmiştir. Buna göre; ‘‘Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, […]

,

YARDIM NAFAKASI DAVASI

Kişilerin birlikte yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın belli derecedeki kan hısımlarının birbirlerine yardım etme yükümlülüğü mevcuttur. Türk Medeni Kanununa göre üstsoy, altsoy  hısımlar ile kardeşler yardım nafakası ile yükümlüdürler.  Örneğin şartları gerçekleşmişse anneanne ve dede nafaka yükümlüsü olabileceği gibi torun da nafaka yükümlüsü olabilir. İzmir avukat boşanma avukatı ŞARTLARI Yardım nafakası talebinde bulunabilmek için yardım edilmediği takdirde […]

NAFAKA ARTIRIM DAVASI

Her geçen gün değişen ekonomik koşullar, artan enflasyon, nafaka alacaklısının maddi durumunda, yaşam şartları ve standartlarında yaşanan olumsuz değişmeler vb. durumlarda nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusuna karşı açılan dava türüdür. İzmir avukat nafaka avukatı Nafakanın arttırılması mümkün olduğu gibi şartların gerçekleşmesi halinde nafakanın azaltılması veya tamamen kaldırılması için dava açılabilmesi de mümkündür. İzmir avukat nafaka […]

, , , , ,

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU VE CEZASI (TCK m.155)

Güveni Kötüye Kullanma Suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 155. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; İzmir de avukat ceza avukatı  ‘’Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, […]

, ,

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU VE CEZASI (TCK m.299)

Cumhurbaşkanına hakaret suçu Türk Ceza Kanunu m. 125 de tanımlanan hakaret suçundan ayrı olarak özel madde ile düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organların Saygınlığına Karşı Suçlar başlığı altında yer almaktadır. Burada korunması amaçlanan Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığıdır. İzmir avukat en iyi ceza avukatı Suçun faili herkes olabilir. Suç sadece Cumhurbaşkanı’na hakaret edilmesi halinde […]

, , ,

AYRILIK DAVASI

Eşler arasında boşanma sebeplerinden birinin gerçekleşmesi halinde, muhakkak boşanma davası açılması zorunlu değildir. Eşlerden birinin istemi halinde boşanma davası açılması yerine ayrılık davası açılabilmektedir. Şartların gerçekleşmesi halinde hakim eşler arasında ayrılığa karar verebilir. Ayrılık kararıyla eşlerin ortak yaşamına bir süre ara verilir. İzmir avukat, boşanma avukatı Ayrılık davasında, boşanmaya neden olacak sebeplerin davayı açan eş […]

, , ,

BOŞANMA AVUKATI İZMİR

Boşanma Avukatı halk dilinde daha çok boşanma davalarına giren, boşanma alanında uzmanlaşmış avukatlara denilmektedir. boşanma avukatı izmir avukat  Boşanma davalarında kanunda belirlenmiş pek çok prosedür ve detay bulunmaktadır. Bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi, davada alınacak sonuca doğrudan etki sağlayacağı için uzman bir avukat yardımı ile takip edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde geri dönüşü mümkün olmayan […]

, ,

HAKARET SUÇU VE CEZASI (TCK M.125)

Hakaret suçu TCK m.125 de düzenlenmiştir. Buna göre; a ‘’Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en […]

, ,

TEHDİT SUÇU (TCK. M.106)

TEHDİT SUÇU NEDİR ? TCK m.106/1’e göre ‘Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis […]

ŞANTAJ SUÇU VE CEZASI (TCK M.107)

ŞANTAJ SUÇU NEDİR ?  Şantaj suçu Türk Ceza Kanunu m.107’de düzenlenmiştir. Buna göre; (şantaj suçu ve cezası, İzmir ceza avukat, İzmir avukat, en iyi ceza avukatı)           ”Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya […]

, ,

NİŞAN BOZULMASI SEBEBİYLE TAZMİNAT DAVASI

NİŞANLANMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ Türk Medeni Kanunu m.118/1’e göre nişanlanma evlenme vaadidir. Nişanlanmanın kurucu unsurları karşılıklı evlenme vaadi ile bu vaat de bulunanların ayrı cinste olmalarıdır. Nişanlanmanın varlığı iki tarafın da evlenme vaadinde bulunması şartına bağlıdır. Evlenme vaadi taraflarca sözlü veya yazıyla yapılabilir. Dolayısıyla nişanlanmadan bahsedebilmek için nişanın tören, yüzük takma gibi bir şartı bulunmamaktadır. (nişan […]

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI

Türk Medeni Kanunun 335. Maddesinde düzenlendiği üzere ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasal sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, velayeti eşlerden birine verebilir. Velayet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, […]

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR ?

İzmir boşanma avukatı, en iyi boşanma avukatı İzmir,  İzmir boşanma davasına bakan avukatlar, İzmir aile hukuku avukatı, İzmir en iyi boşanma avukatı, İzmir nafaka avukatı, İzmir icra avukatı Bu yazımızda boşanma sebepleri nelerdir, boşanma davası nasıl açılır, boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir, boşanma davası ne kadar sürer sorularına açıklık getireceğiz. Boşanma; eşlerin kanunda […]

, ,

CEZA AVUKATI KİMDİR ?

  Mevzuatta Ceza Avukatı adında ayrı bir avukatlık olmamakla birlikte halk dilinde daha çok ceza davalarına giren avukatlara Ceza Avukatı veya Ağır Ceza Avukatı denilmektedir. Ceza avukatı sanık yönünden doğrudan kişi özgürlüğünü sağlamayı hedef edinirken, mağdur yönünden ise mağdurun haklarını koruma vazifesi görür. Ceza avukatının yaptığı iş ve edindiği görevler diğer hukuk branşlarından oldukça farklılık […]

Dolandırıcılık Suçu (TCK m.157-158)

İzmir Ceza Avukatı ve İzmir dolandırıcılık davalarına bakan avukat olarak bu yazımızda dolandırıcılık suçu ve cezası, nitelikli dolandırıcılık suçu ve cezası, etkin pişmanlık hükümleri konuları üzerinde duracağız. Dolandırıcılık suçunda fail, bir kimseyi hileli davranışlarla aldatıp onun veya bir başkasının zararına olarak kendisinin veya üçüncü bir kişinin malvarlığına ilişkin bir yarar elde etmektedir. Suçun maddi konusunu […]

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçu (TCK m.191)

İzmir ceza avukatı ve İzmir uyuşturucu davalarına bakan avukat olarak bu yazımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu ve cezası hakkında bilgi verilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu; uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanma amacıyla satın alınması, kabul edilmesi, bulundurulması veya kullanılması hallerinde meydana gelir. Suçun Maddi Unsuru TCK m.191’de düzenlenen bu suçun  faili herkes […]

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti (TCK m.188)

  İzmir ceza avukatı ve İzmir uyuşturucu davalarına bakan avukat olarak bu yazımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve cezası hakkında bilgi verilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanununun 188. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemede uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imal, ithal veya ihracında uygulanacak ceza ile uyuşturucu veya uyarıcı […]