izmir icra avukatı, en iyi avukat, icra takibi

İzmir icra avukatı olarak müvekkillerimizin alacaklarının tahsili için icra takibi başlatmakta, borçluların menkul ve gayrimenkullerine haciz konulmasına yönelik gerekli işlemleri gerçekleştirmekte, alacak tahsili için çalışmalar yapmakta, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. izmir icra avukatı

İcra avukatı, İcra hukuku ve alacak takibi alanında verdiğimiz hizmetler;

-Kambiyo Senetlerine özgü icra takibinin başlatılması (senet,çek,poliçe),

-İlamsız İcra takibinin başlatılması (kira alacağı, fatura alacağı, ticari ilişkiden kaynaklanan alacaklar vb.),

-İlamlı icra takibinin başlatılması (Mahkeme kararlarına dayalı takipler, Tüketici Hakem Heyeti kararlarına dayalı takipler),

-İpotek ya da rehinin paraya çevrilmesine ilişkin takibin başlatılması,

-Haciz ve satış işlemlerinin yapılması,

-İcra hukuk ve İcra Ceza davaları.