İzmir avukatlık bürosu olarak hizmet verdiğimiz bir diğer alan iş hukukudur. İş hukuku alanında İzmir işçi avukatı ile İzmir işveren avukatı olarak bir çok konuda danışmanlık yapmakta, arabuluculuk görüşmelerine katılmakta ve dava sürecini yürütmekteyiz.

     İş davası avukatı olarak İş Hukuku alanında hizmet verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetleri;

      -İşçi, İşveren arasında gerçekleşen arabuluculuk görüşmelerine katılmak,

-Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, asgari geçim indirimi, mobbing nedeniyle manevi tazminat vb. işçi alacaklarını kapsayan davalar,

-İşe iade davası,

-İş sözleşmelerinin hazırlanması,

-İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle maddi/manevi tazminat davası,

-İşçi ve işveren hak ve yükümlülükleri hakkında danışmanlık,

-İşçinin çalıştığı yerde hak etmiş olduğu alacaklarının hesaplanması.

İŞ DAVALARI

İş mahkemesi iş hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan tazminat, alacak, tespit vs. iş davalarına bakmakta görevli olan hukuk mahkemesidir. İş davaları ise genellikle işçi ile işveren arasında gerçekleşen ve işçilik alacaklarına ilişkin hukuki uyuşmazlıkları kapsayan davalar olarak karşımıza çıkmaktadır. İş mahkemelerinde en çok görülmekte olan davalar iş ilişkisinden yahut iş akdinin feshinden kaynaklanan alacak ile tazminat davalarıdır. Özellikle işçiler haklarını tam anlamı ile bilmemesi neticesinde çoğu haklarından yoksun kalmakta ve ciddi mağduriyetler yaşayabilmektedirler.

Başlıca İşçi Alacakları

     Kıdem Tazminatı; 4857 sayılı kanun gereği iş sözleşmesinin iş kanununda belirtilen nedenlerden biri ile sonlandırılmış olması, işçinin iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması ve 4857 sayılı iş kanununa tabi olunması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Kıdem tazminatı işçinin son maaşının giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

     İhbar Tazminatı; 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine göre iş sözleşmesi fesih edilmeden önce işçiye yazılı olarak bildirim gerekmektedir. İş sözleşmesinin işçi tarafından fesih edilmesi, işveren tarafından deneme süresinde fesih edilmesi veya işveren tarafından haklı sebeple fesih edilmesi halinde işçi ihbar tazminatına hak kazanamamaktadır. Yapılacak bildirim işçinin;

      -6 aya kadar olan çalışmalarında 2 hafta,

-6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışmalarında 4 hafta,

-1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışmalarında 6 hafta,

-3 yıl ve daha uzun çalışmalarında 8 haftadır.

      Fazla Mesai Ücreti; 4857 sayılı iş kanununa göre işçinin haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. İşçinin günlük çalışma süresi ise en fazla 11 saattir. Günlük 11 saati aşan çalışmalar, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da, fazla çalışma sayılır.

İşçinin gece çalışma süresi ise 7,5 saatten fazla olamaz. 7,5 saati aşan gece çalışması, haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa da fazla çalışma sayılmaktadır Fazla mesai ücreti her saat için işçinin saatlik ücretinin 1,5 katıdır.

     Hafta Tatili Ücreti; İş kanunu gereği işçilerin haftanın bir günü tatil yapma hakkı bulunmaktadır. Çalışılmayan hafta tatili için işveren o günün ücretini tam ödemekle yükümlüdür. Hafta tatilinde çalışan işçi, günlük maaşının 2,5 katı ücret alacağına hak kazanmaktadır.

     Yıllık İzin Ücreti; Deneme süresi dahil en az 1 yıl çalışmış işçi yıllık izne hak kazanmaktadır. Bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışan işçiler yönünden, yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmamaktadır.

1 yıldan 5 yıla kadar  hizmet süresi olanlar 14 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az hizmet süresi olanlar 20 gün,

15 yıl ve daha fazla hizmet süresi olanlar 26 gün, yıllık izine hak kazanır.

18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve üzeri yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

     Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti; 4857 sayılı İş kanununa göre, İşçi kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazsa, o günün ücretini tam olarak almaktadır. İşçi, bu günlerde çalışırsa; ayrıca çalıştığı her gün için bir günlük ücrete hak kazanır. Dolayısıyla ulusal bayram ve genel tatil günü çalışan işçi her gün için 2 günlük maaş alacaktır.

İş davası uyuşmazlıklarınız için İzmir iş davası avukatı, İzmir işçi avukatı, İzmir işveren avukatı olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.