izmir boşanma avukatı, izmir avukat, en iyi boşanma avukatı

 

İzmir avukatlık bürosu olarak Aile hukuku ve boşanma davaları ağırlıkla çalışmakta olunduğumuz bir diğer alandır. Bu alanda hukuki danışmanlık hizmetinin yanında dava sürecini başından sonuna kadar takip etmekte, müvekkillerimizi duruşmalarda temsil etmekteyiz. Önceliğimiz, müvekkillerimizin menfaatlerini koruyarak boşanma sürecini en iyi ve etkili bir biçimde yürütülmesidir. Avukat olmaksızın açılan boşanma davalarında taraflar çok ağır sonuçlarla karşılaşabilmekte, kimi zaman ciddi mağduriyetler yaşayabilmektedir. izmir boşanma avukatı

   Aile Hukuku alanında hizmet verdiğimiz başlıca davalar;

     -Boşanma davası,
     -Eşlerin mal rejimine ilişkin davalar (Katkı payı, Katılma Alacağı vb.)
     -Yabancı mahkeme kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları,
    -Soy bağına ilişkin davalar,
   -Eşya ve Ziynetlerin iadesine ilişkin davalar,
   -Çocukla kişisel ilişki kurulması talepli dava,
   -Nafaka, nafakanın arttırılması ve nafakanın kaldırılması davaları,
   -Bekleme süresinin kaldırılması davası,
   -Evlenmeye izin davası,

Boşanma Davaları

Büyük heyecan ve umutla kurulan evlilikler kimi zaman boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Çiftlerin boşanma durumları sadece tarafları etkilememekte, boşanma ile evlilikten doğan çocukların velayet durumları da gündeme gelmektedir. Boşanma sonrasında çocuğun hangi eşte kalacağı, çocuğun velayetini alamayan eşin çocukla hangi zamanlarda ne kadar süre ile görüşeceği, çocuğun boşanma davası sürecindeki bakım ve giderleri, boşanma sonrasında bakım, eğitim vb. giderleri konuları gündeme gelecektir.

Tüm bunlarla birlikte eşler, boşanmada kusurlu olan eşten maddi ve manevi tazminat isteme, boşanma ile yoksulluğa düşecek eşin  diğer eşten nafaka isteme vb. hakları bulunmaktadır. Aynı zamanda boşanma aşamasında düğünde takılan ziynet eşyaları ve ev  eşyalarının ne şekilde paylaşılacağı konuları da gündeme gelmektedir.

Boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre aşağıda sayılmıştır;

1-Zina Nedeniyle Boşanma (TMK. 161. Madde)

2-Hayata Kast Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)

3-Pek Kötü Muamele Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)

4-Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma (TMK. 162)

5-Suç İşleme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)

6-Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma (TMK. 163)

7-Terk Nedeniyle Boşanma (TMK. 164)

8-Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma (TMK. 165)

9-Evlilik Birliğinin Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/1)

10-Anlaşmalı Boşanma (TMK. 166/3)

11-Fiili (Eylemli) Ayrılık Nedeniyle Boşanma (TMK. 166/4)

Boşanma davası Çekişmeli Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Davası olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

    Çekişmeli Boşanma Davası; eşlerin nafaka, çocukların velayeti, maddi/manevi tazminat vb. hususlarda anlaşmaya varamaması neticesinde başvurulan hukuki yoldur. Eşlerin boşanma için aranan 1 yıllık evlilik süresi dolmamış ise veya eşlerin anlaşmalı boşanma davasının duruşmasında hazır bulunma imkanları yok ise de boşanma davası çekişmeli olarak görülmektedir.

    Anlaşmalı Boşanma Davası; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 166/3. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu halde; eşler arasındaki evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tam bir mutabakata varılmış olması, eşlerin vardıkları anlaşmayı duruşmada hazır bulunarak birlikte tekrar etmesi ve hakiminde bu anlaşmayı uygun bulması gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflarca ortak mutabakata varılarak düzenlenmiş bir anlaşmalı boşanma protokolü olması gerekmektedir. Bu protokol mahkemelerce hazırlanmamaktadır. Bu nedenle gerek çekişmeli boşanma gerekse de anlaşmalı boşanma dava süreçlerinin her iki eşin menfaati açısından avukatlar vasıtasıyla yürütülmesi gerekmektedir.

  Boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen boşanma davalarına Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılmaktadır.

  Boşanma davasında yetkili mahkeme ise davacı eşin yaşadığı yer Aile Mahkemesi, davalı eşin yaşadığı yer aile mahkemesi veya eşlerin son 6 ay birlikte yaşadıkları yer aile mahkemesidir.

Sık sık ‘boşanma davası fiyatları’, ‘boşanma davası dosya masrafı’ ‘boşanma davası ücretleri’ ne kadar sorularıyla karşı karşıya kalmaktayız. Boşanma davası açılırken ödenmesi gereken harç miktarı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği  ile belirlenmekte ve her yıl ödenmesi gereken harç miktarı da değişmektedir.