Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, İzmir en iyi ceza avukatı

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. İzmir en iyi ceza avukatı

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.’ İzmir en iyi ceza avukatı

TCK m. 137’de ise suçunu nitelikli hali düzenlenmiştir. Buna göre; ‘Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların; a) Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, b) Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.’ İzmir en iyi ceza avukatı

Özel hayatın gizliliğine müdahale oluşturan her türlü davranış bu suçu oluşturur. Özel yaşamın gizliliğine yönelik müdahalenin herhangi bir hak ve yetkiye dayanamaması gerekmektedir. Açık veya örtülü bir rızaya dayanarak yapılan eylemler bu suçu oluşturmayacaktır. Ancak rıza hangi kapsamda verilmiş ise o çerçevede gerçekleştirilen eylemler hukuka uygun hale gelecektir. Örneğin özel yaşam alanına girilmesine gösterilen rıza bunun kayda alınması veya ifşa edilmesini de kapsamıyorsa işlenen fiil suç teşkil edecektir. İzmir en iyi ceza avukatı

Burada en çok karşılaşılan sorun gazetecilik mesleğinin icrası çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerin bu suçu oluşturup oluşturmadığı noktasında toplanmaktadır. Özellikle ünlü, medyaya yakın kişilerin özel hayatına ilişkin haberlerin yapılması çokça tartışılmaktadır. Ancak kamuoyu tarafından tanınan kişiler hakkında yapılan magazinsel haberler de ifade özgürlüğü kapsamındaki basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilebilmektedir. Bu tür haberlerin suç teşkil edip etmediğini haber yapılan kişi ile haberin içeriğine göre ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.      

Kişinin bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda örneğin; kedisine karşı gerçekleştirilen hakaret, tehdit, cinsel saldırı, iftira, şantaj gibi eylemlere ilişkin delillerin kaybolmasını engellemek ve yetkili makamlara sunmak için saldırıyı gerçekleştiren kişinin eylemlerini bilgisi dışında kayıt altına alması suç teşkil etmemektedir.

ŞİKAYET VE UZLAŞTIRMA

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu şikayete tabidir. Şikayet olmadan soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. 6 aylık süre hak düşürücü süre olup resen dikkate alınması gerekmektedir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu uzlaşmaya tabi suçlar arasındadır. Uzlaşma sağlanamaması halinde soruşturma ve kovuşturmaya devam edilebilir.

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİYE BIRAKILMASI VE ERTELEME

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması; hakkında cezaya hükmedilen sanığın belirli şartlar altında ve bu şartlara uyması koşuluyla hükmolunan cezanın bir sonuç doğurmamasıdır. Bu suç tipinde kamu davası açıldıktan sonra yapılan yargılama sonucunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. en iyi ceza avukatı

 Erteleme; yapılan yargılama sonucunda belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi olarak tanımlanabilir. Bu suç tipinde de mahkemece verilen ceza ertelenebilmektedir.

 İzmir’de Ceza Avukatı, İzmir Ceza Avukatı, İzmir’de en iyi Ceza Avukatı, araştırmalarının dikkatli yapılması gerekmektedir. Tarafımızca Ceza Hukukuna ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların her alanında hizmet verilmektedir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir