Yazılar

GAYRİMENKUL HUKUKU NEDİR ? gayrimenkul avukatı

Gayrimenkul, taşınması mümkün olmayan ev, arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi eşyalara verilen isimdir. Gayrimenkul hukuku ise tüm taşınmalar üzerinde yapılan tasarruflar ile ilgili hususları düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukuku, çok geniş bir alanı kapsaması nedeniyle bu alanda kanunlar ve yönetmelikler ile çok fazla düzenleme barındırmaktadır. Gayrimenkul olarak tabir edilen eşyalar, kişiler tarafından yaşamlarını devam ettirmek maksadıyla kullanılabildiği gibi sadece yatırım amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu hukuk dalını oluşturan eşyalar diğer taşınabilir eşyalara kıyasla maddi değer olarak daha yüksek olabilmektedir. Taşınmazlara gelebilecek zararlar bazen çok yüksek olabilmekte hatta telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle gayrimenkul hukukunu kapsayan eşyaların korunması için sağlam temellere dayalı kanuni düzenlemeler yapılmıştır. gayrimenkul avukatı

Günümüzde gayrimenkul hukuku alanında en çok karşılaşılan dava türü muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarıdır.  Diğer bir ifade ile mirastan mal kaçırma olarak ifade edilen muris muvazaası mirasçıların sahip olduğu miras hakkını ortadan kaldırabilmek için miras bırakan tarafından hileli olarak elden çıkarması durumudur. 

GAYRİMENKUL AVUKATI KİMDİR ?

Gayrimenkul avukatı tabiri, gayrimenkul hukuku alanı üzerinde çalışan, bu konuda bilgi ve tecrübe birikimine sahip avukattır. Gayrimenkul hukuku çok geniş alanı kapsadığı için hata yapma ve hak kaybı yaşama riski yüksek olan bir alandır. Bu nedenle gayrimenkul hukuku alanında bilgi birikimine sahip avukatlar ile çalışmak hak kaybının önüne geçilmesi hususunda büyük önem arz etmektedir. gayrimenkul avukatı

Tarafımızca bu alanda verilen başlıca hizmetler;

Tapu iptal ve tescil davaları,

El atmanın önlenmesi ile ecrimisil davaları, 

İzle-i Şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası,

Kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı davalar,

Gayrimenkul satış vaadinden kaynaklanan davalar,

Alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi,

Protokollerin hazırlanması, 

Kira sözleşmelerinin hazırlanması,

Kiralananın tahliyesi,

 Kira tespit davası,

Kira alacağı ile ilgili icra takibi,

Geçit hakkı davaları.

İzmir gayrimenkul avukatı olarak bu alanda hizmet sağlamakta müvekkillerimizin hak kaybı yaşamaması ve hukuki problemlerinin çözümü hususunda en etkili hukuki desteği vermekteyiz. Hukuki problemleriniz için tarafımızla irtibata geçebilir, hukuki danışmanlık alabilir, dava açılması veya takibi için tarafımızla çalışabilirsiniz.