Yazılar

Kişinin koruma amaçlı olarak özgürlüğünün kısıtlanabilmesi için kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İzmir en iyi boşanma avukatı

Türk Medeni Kanunu m.432’de koruma amaçlı özgürlüğün kısıtlanmasının koşulları düzenlenmiştir. Buna göre; ‘‘Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur. İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır.’’ İzmir en iyi boşanma avukatı

Düzenlemeye göre kişinin koruma amaçlı kısıtlanması için; özel koruma ihtiyacı, zayıflık durumu, zayıflık durumunun sürekliliği, toplum için tehlike oluşturma gibi şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.

TMK m.432/1 de belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde kişi tedavi, eğitim veya ıslah için elverişli bir kuruma yerleştirilebilir veya alıkonulabilir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi ilgilinin yerleşim yeri veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir. Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı kurumdan çıkarmaya da yetkilidir.

Vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemesidir. Kişinin yerleşim yeri bir kimsenin sürekli oturmak niyetiyle kaldığı yerdir.

VESAYET MAKAMI KARARINA İTİRAZ

Kuruma yerleştirilen kişi veya yakınları verilen karara karşı kendilerine bildirilmesinden başlayarak on gün içinde denetim makamına itiraz edebilirler. Bu hak kurumdan çıkarılma isteminin reddi halinde de kullanılabilir. İtiraz süresi hak düşürücü süredir. İzmir en iyi boşanma avukatı

Koruma Amaçlı Özgürlüğün Kısıtlanması yargılaması basit yargılama usulüne tabidir. Gerektiğinde ilgili kişiye adli yardım sağlanır. Mahkemece karar verilmeden önce ilgili kişi dinlenmelidir.

İzmir’de nafaka davaları, boşanma davaları, velayet davaları ile ilgili konuların her alanında hizmet verilmektedir. Bu konuda danışma ve avukatlık hizmetleri için tarafımızla iletişime geçmeniz yeterlidir. Tarafımızca yüksek fiyatlar talep edilmemekte ve tarafların mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmektedir. Dosyanız hangi aşamada olursa olsun tarafımızdan danışmanlık veya avukatlık hizmeti alabilirsiniz. mir en iyi boşanma avukatı