Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/4 maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ‘Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.’ İzmir boşanma avukat

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma Davasının Şartları

1-) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması gerekir.

Davanın hangi eş tarafından ve hangi boşanma sebebine dayanılarak açıldığının önemi yoktur. Daha önceden açılmış ve reddedilmiş bir boşanma davası yoksa taraflar çok uzun süredir ayrı yaşıyor olsa dahi bu boşanma sebebine dayanarak boşanmaya karar verilemez.

2-) Boşanma davasının reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre içerisinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulamamış olmalıdır.

Üç yıllık süre boşanma davasının karar tarihinden değil kesinleşme tarihinden itibaren başlamaktadır. Üç yıl içerisinde eşlerin zaman zaman bir araya gelmeleri ortak hayatın kurulduğu anlamına gelmemektedir. Fakat eşlerin bu süre içerisinde kısa süreli bile olsa aynı ev içerisinde karı koca olarak birlikte yaşaması halinde bu boşanma sebebine dayanılabilmesi mümkün değildir. Üç yıllık sürenin kesintisiz olarak devam etmesi gerekir.

İzmir boşanma avukat

Eşlerin belli bir dönemde ortak hayatı kurmuş olmaları, sonradan yeniden ayrılsalar dahi TMK m.166/4’e göre boşanma kararı verilmesinin önüne geçmektedir. Boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren üç yıl içinde tarafların, evlilik birliğini yeniden kuramamalarına rağmen üç yıl geçtikten sonra tarafların tekrar barışması ve sonra ayrılarak dava açması davanın reddini gerektirir. Dolayısıyla boşanma davası üç yıldan sonra açılacak dahi olsa evlilik birlikteliğinin kurulamamış olmasının kesintisiz olarak devam etmesi ve dava açılırken de devam ediyor olması gerekir. Ancak dava açıldıktan sonra evlilik birlikteliğinin kurulması boşanma kararı verilmesine engel değildir.

İzmir boşanma avukat

3-) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması gerekir.

Yeni davayı eşlerden herhangi biri açabilir. Önceden davayı açan eşin yeni boşanma davasını açması zorunlu olmadığı gibi önceki davada boşanma hususlarında kusurlu veya kusursuz olmak önemli değildir. Boşanmaya neden olan olayların sorumlusu olan eş, daha önce açtığı boşanma davası reddedildikten sonra, yine kendisi evlilik birlikteliğini kurmaktan kaçınmış olsa bile üç yıllık süre dolduktan sonra yeni boşanma davası açarsa hakim boşanmaya karar vermek zorundadır.

Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma genel ve mutlak boşanma sebebidir. Burada hakim kimin kusurlu olup olmadığına bakmaksızın ve kusur değerlendirmesi yapmaksızın şartların oluşup oluşmadığına bakacak ve şartların oluşması hallinde boşanmaya karar verecektir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise tarafların son 6 aydır birlikte yaşadığı yer mahkemesi veya taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

İzmir boşanma avukat

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir