Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası, izmir boşanma avukatı, av. mert sezgin

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 165. Maddesinde Akıl Hastalığı özel bir boşanma davası sebebi olarak sayılmıştır. Buna göre;

 ‘Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.’

Akıl hastalığının boşanma sebebi sayılabilmesi için;

1-) Akıl hastalığının evlilik sırasında, boşanma davasının açıldığı zaman var olması,

2-) Akıl hastalığının iyileşme imkanının olmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmiş olması,

3-) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale gelmesi gerekmektedir.

Eşte bulunan akıl hastalığının ne zaman başladığının önemi yoktur, önemli olan söz konusu hastalığın dava açıldığı sırada olup olmadığıdır.

Evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının evlenmeden önce söz konusu olması  ve evlendikten sonra da devam etmesi halinde bu durum aynı zamanda evliliğin geçersizliği konusunu da gündeme getirecektir. Bu halde Tmk. m.145 mutlak butlandan bahsedilebilir.

Tmk. m.145 de mutlak butlan sebepleri belirtilmiştir. Buna göre;

‘Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:

1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,

2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,

3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,

4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunma’

Görüleceği üzere evlenme sırasında eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması halinde evliliğin kesin olarak hükümsüz olduğu belirtilmiştir.

DAVA VE ŞİKAYET SÜRESİ

Eşte bulunan akıl hastalığının devam etmesi halinde dava her zaman açılabilmektedir. Kanunda bu konuda herhangi bir zamanaşımı süresi veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Ancak hastalığın iyileşebilecek nitelikte olması halinde akıl hastalığı sebebine dayanılarak boşanma davası açılamaz. Bu halde boşanmanın genel sebepleri olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanılarak dava açılması gerekecektir. Davayı açmaya hakkı olan kişi akıl hastası olmayan eştir.

BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davdan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemeleridir.

İzmir boşanma avukatı olarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir